Beschrijving

De Konix AF Producten zijn onverdunt te gebruiken op Alle Alcoholbestendige oppervlakten. Ze hebben een effectieve werking & zijn snel drogend. Ze bevatten ca. 50% Ethyl Alcohol & 10% Propan-2-ol.voor een gevoelige huid. Waterloos gebruik op Alcoholbasis. Spray van een Afstand (ca.30 cm) zodat Alle oppervlakten bedekt zijn. Na Aanbrengen even laten inwerken voor optimaal effect. Met schone & droge doek nabehandelen. Veiligheidsinformatie: bij huidcontact spoelen met overvloedig water. Bij contact met de ogen voorzichtig Afspoelen met water gedurende een Aantal minuten. Contactlenzen verwijderen & indien mogelijk blijven spoelen. Indien nodig een Arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of Arts raadplegen. Bij ernstige of Aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust & Arts waarschuwen.