Beschrijving

Flo Hand Wash is een ecologische neutrale handzeep voor Professioneel gebruik. Flo Hand Wash heeft een milde werking & is daardoor geschikt voor veelvuldig gebruik. Het Product is zacht geparfumeerd & laat een frisse geur na. Flo Hand Wash is vrij van chloor- of Andere halogeenverbindingen, van minerale zuren & van detergenten Afgeleid van Petroleum. Alle gebruikte detergenten zijn van Plantaardige oorsprong. Alle ingrediënten van niet-minerale oorsprong zijn volledig biologisch Afbreekbaar. Veiligheidsinformatie: bij huidcontact spoelen met overvloedig water. Bij contact met de ogen voorzichtig Afspoelen met water gedurende een Aantal minuten. contactlenzen verwijderen & indien mogelijk blijven spoelen. Indien nodig een Arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of Arts raadplegen. Bij ernstige of Aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust & Arts waarschuwen. Draag beschermende handschoenen & een veiligheidsbril.