Beschrijving

Meet overal eenvoudig & direct uw binnenklimaat met de AirCheq Touch sensor. De sensor is voorzien van hoogwaardighe sensoren & meet CO2, temperatuur & relatieve luchtvochtigheid. De AirCheq Touch Base CO2-sensor voldoet Aan Alle eisen die worden gesteld onder het bouwbesluit van 2012 & de SUVIS regeling waardoor er Aanspraak gemaakt kan worden op de subsidie regeling vanuit de overheid. Voorzien van hoogwaardige NDIR-sensor, incl. Autokalibratie. De sensoren zijn geschikt voor beheer op Afstand, inclusief rapportage. Eenvoudig online Aan te sluiten op de Airteq Smart Monitoring software (bij Aankoop de 1e 4 maanden gratis). Deze CO2-meters geven nauwkeurig weer wat de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht is in Parts Per million. De meter zal Afgaan Als deze boven de maximale CO2 waarden komt. Heldere kleuren touch display. Talen: NL, EN, DU, FR, IT & ES. Dag/week/maand rapportages. Data kan geëxporteerd worden naar uw computer (7.000 metingen). Stoplicht indicator groen, geel & rood toont hoe gezond de lucht is. (grenswaardes zijn eenvoudig Aanpasbaar). Geleverd incl. USB kabel + Adapter, handleiding & tafelstandaard.