Beschrijving

De Konix Hygienic doekjes zijn verkrijgbaar in diverse varianten voor het reinigen van hand, huid & oppervlakten. De doekjes bevatten Ethyl Alcohol & Propan-2-ol voor een effectieve werking. Waterloos gebruik op Alcoholbasis. Geschikt voor dagelijks gebruik. Laat geen sporen & vlekken Achter. Aangename geur. Trek 1-2 doekjes eruit voor optimaal gebruik. Bij contact met de ogen voorzichtig Afspoelen met water gedurende een Aantal minuten. Contactlenzen verwijderen & indien mogelijk blijven spoelen. Indien nodig een Arts raadplegen. Na inslikken: bij onwel voelen een Antigifcentrum of Arts raadplegen. Bij ernstige of Aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust & Arts waarschuwen.